Prezes Centrum Myśli Chrześcijańsko-Społecznej prof. Stanisław Gebhardt współpracownik Roberta Schumana wystąpi 20 listopada 2018 r. o godz. 17.15 w Szkole Głównej Handlowej na temat wdrażania myśli chrześcijańskiej przez Roberta Schumana w okresie po II Wojnie Światowej

You may also like...