Prezes CeMyCS prof. Gebhardt wystąpi 20.11.2018 r. w SGH na temat wdrażania myśli chrześcijańskiej przez Schumana po II Wojnie Światowej