SGH gościła 20.11.2018 r. Prezesa CeMyCS prof. Gebhardta współpracownika Schumana

20 listopada w Szkole Głównej Handlowej prof. Stanisław Gebhardt wygłosił konferencję na temat wdrażania Myśli Chrześcijańskiej przez Roberta Schumana w okresie po II Wojnie Światowej. Prof. Stanisław Gebhardt przyjechał na zaproszenie Prof. Zbigniewa Krysiaka. Blisko współpracuje również z Instytutem Myśli Schumana.

W imieniu Rektora SGH szacownego gościa przywitał Prorektor ds. współpracy z zagranicą prof. dr hab. Jacek Prokop. Prorektor wyraził również nadzieję, że będzie to początek całej serii spotkań i konferencji przypominających postać Roberta Schumana jako ojca założyciela Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali oraz jego wizję wspólnej Europy.

Prof. Gebhardt wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy informacjami i bezpośrednim stylem opowiadania o Schumanie. Prof. wyraził głębokie przekonanie, że dzisiejsze pokolenie oczekuje i jest gotowe pójść za przykładem takiego człowieka jakim był Robert Schuman, człowieka skromnego, pełnego pokory, jednoczącego ludzi a nie zwalczającego swoich przeciwników, ale jednocześnie człowieka, który nie szedł na kompromis ze swoimi katolickimi wartościami. Właśnie na wartościach chrześcijańskich, przebaczeniu i pojednaniu Robert Schuman oparł swoją wizję i koncepcję Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, w której Niemcy, inaczej niż po I Wojnie Światowej, zostali potraktowani jako równoprawni partnerze w tym nowym projekcie.