Powstanie CeMyCS, 27.10.2018 r.

Dnia 27 października 2018 r. z inicjatywy prof. Stanisława Gebhardta powstało Centrum Myśli Chrześcijańsko-Społecznej.

Pierwsze spotkanie CeMyCS odbyło się w formie konferencji, która miała miejsce we Wrocławiu. Grupa założycieli podjęła dyskusję na temat kluczowej problematyki i kierunkach rozwoju.

W konferencji wzięło udział liczne grono przedstawicieli świata nauki, organizacji pozarządowych, ekspertów, członków Sejmu i Senatu. Wśród uczestników był Pan Kornel Morawiecki, Marszałek Senior Sejmu, który podkreślił znaczenie inicjatywy dla kształtowania nowego modelu społecznego opartego na zasadach chrześcijańskich.