Zespół Centrum

Prof. Stanisław Gebhardt
Prezes Centrum Myśli Chrześcijańsko-Społecznej

Stanisław Gebhardt to polski polityk i ekonomista. Członek Szarych Szeregów i Armii Krajowej, więzień obozu Gross Rosen i Mauthausen. Absolwent Polish University College i Sorbony. Od 1946 r. działacz Stronnictwa Pracy (SP), członek Prezydium SP i ostatniego Komitetu Wykonawczego na Uchodźstwie do 1989 r.

W latach 1954-1985 brał czynny udział w działalności i współtworzeniu wielu organizacji społecznych i kulturalnych na uchodźstwie. Współorganizator Zjednoczenia Młodzieży Chrześcijańsko-Społecznej na Uchodźstwie, sekretarz generalny Międzynarodowej Unii Młodych Chrześcijańskich Demokratów (1962-1968). Wtedy poznał osobiście Roberta Schumana i współpracował z nim.

Wiceprezes Chrześcijańsko-Demokratycznej Unii Europy Środkowej (1990-1995), wiceprezes Światowej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (1991-1995). Wiceprezes Klubu Atlantyckiego (1992-1999), członek, założyciel i prezes Fundacji Odbudowy Demokracji im. Ignacego Jana Paderewskiego (1990). Wielokrotnie był odznaczany. Od 1998 r. zamiast działalności partyjno-politycznej podjął działania na rzecz pracy społecznej.