Zespół Centrum

Prof. Stanisław Gebhardt – Prezes Centrum Myśli Chrześcijańsko-Społecznej

Stanisław Gebhardt to polski polityk i ekonomista. Członek Szarych Szeregów i Armii Krajowej, więzień obozu Gross Rosen i Mauthausen. Absolwent Polish University College i Sorbony. Od 1946 r. działacz Stronnictwa Pracy (SP), członek Prezydium SP i ostatniego Komitetu Wykonawczego na Uchodźstwie do 1989 r. W latach 1954-1985 brał czynny udział w działalności i współtworzeniu wielu organizacji społecznych i kulturalnych na uchodźstwie. Współorganizator Zjednoczenia Młodzieży Chrześcijańsko-Społecznej na Uchodźstwie, sekretarz generalny Międzynarodowej Unii Młodych Chrześcijańskich Demokratów (1962-1968). Wtedy poznał osobiście Roberta Schumana i współpracował z nim.