Cele i misja

Zasadniczym celem CeMyCS jest tworzenie sposobów, modeli i metodyk zastosowań chrześcijańskiej myśli społecznej, które mogą wspierać rozwój społeczeństwa w wymiarze kulturalnym, edukacyjnym, gospodarczym, rodzinnym, wspólnotowym i politycznym. CeMyCS może także wspierać inne organizacje, m.in. rządowe i samorządowe w celu oceny zgodności wdrażanych projektów, przepisów i rozwiązań organizacyjnych z chrześcijańską myślą społeczną.

Istotnym odniesieniem dla misji i celów CeMyCS jest podejście do służby człowiekowi według koncepcji sformułowanej przez Roberta Schumana, który wskazuje, że skoro człowiek łączy w sobie ducha i ciało to potrzebuje, aby holistyczny model władzy polegał na ścisłej współpracy władzy państwowej z władzą duchowną mającej na celu jak najlepszy rozwój człowieka i jego otoczenia.